Trajecten

 

Structuur voor cultureel ondernemerschap

Nu de bestuurlijke fusie achter de rug is, heeft dit centrum voor de kunsten behoefte aan een organisatiestructuur die past. Met directie, management, Raad van Toezicht en OR wordt door mij een structuur opgesteld die uitgaat van het adagium 100% professioneel.

De opdracht: structuur om culturele ambities aan te kunnen

 • Twee centra zijn bestuurlijk gefuseerd. Nu is het tijd voor de volgende stap: naar één organisatiemodel. Zodat het hele verzorgingsgebied optimaal kan worden bediend. Met de activiteiten waar de beide organisaties traditioneel goed in zijn. Én met de nieuwe vragen en mogelijkheden die vanuit de regio op de CvK’s afkomen.

 • Opstellen van een organisatie ontwerp voor de hele instelling. Inclusief implementatieplan. En zorgen dat er besluitvorming over plaatsvindt. Door alle gremia: management, Raad van Toezicht, OR én meest betrokken wethouders.

 • Achterliggend beeld is dat de CvK’s hun zelfstandige positie willen behouden en zelfs versterken. Ontwikkelen, initiatief nemen en zelfstandig de relevantie voor de regio vergroten.

De aanpak: traject om in 6 maanden tot resultaat te komen

 • Kenmerkend in de aanpak is de vrijheid en onafhankelijkheid waarmee wordt gewerkt. Op deze manier wordt niet alleen de objectiviteit vergroot. Maar ontstaat ook ruimte om, daar waar nodig, flexibel te werken. Bijvoorbeeld in het organiseren van een studiedag voor het management. En vooral in het uittesten van principes van de nieuwe organisatie in de fase waarin het implementatieplan wordt opgesteld.

 • Een viertal fasen wordt onderscheiden:

  • Diagnose. De fase waarin wordt kennisgemaakt met de organisatie en haar spelers. Boven water krijgen van belangrijke initiatieven, PMC’s, kenmerkende toegevoegde waarde en doelen. Financiële situatie, gemeenschappelijke visie en algemeen beeld van de organisatie.

  • Ontwerp. Ontwerpen van de nieuwe structuur van de gezamenlijke organisatie. Algemene structuur, top structuur, toezicht, planning & control en detaillering van belangrijkste functies.
  • Implementatieplan. Gezamenlijk ontwikkelen van de stappen om de nieuwe structuur in te voeren. Met als uitgangspunt: werkende weg vormgeven.

  • Besluitvorming. Zorgen dat wat op papier is komen te staan ook door alle deelnemers wordt omarmd. Zodat van een gezamenlijk plan kan worden gesproken dat brede steun krijgt.
 • Bewust worden in de aanpak de rollen en de betrokkenheid van Guus Koemans als adviseur benoemd. Zo’n adviestraject is immers in vergaande mate een mooie dans die wordt uitgevoerd, en dan is het wel zo duidelijk als je weet wat je van je danspartner mag verwachten. Én wat je partner nu juist zo aanspreekt om met jou te dansen!

Het resultaat: besluit tot implementatie van op regio’s gebaseerde structuur, waarin cultuur professionals ‘hun eigen broek ophouden’

 • Nog voor de zomer besluit de Raad van Toezicht tot het implementeren van de nieuwe structuur. Die structuur gaat uit van twee regio’s met een eigen rendementsverantwoordelijkheid. Ondersteund door diensten en expertise (zoals specialisten vanuit kunstdisciplines en services zoals HRM, Marketing & Communicatie) en een kleine staf. Elk met een zeer duidelijke opdracht en verantwoordelijkheid. Zodat gedrag in de nieuwe structuur steeds logisch is en de verschillende logica’s (realiseren, ontwikkelen & vernieuwen, ondersteunen, controleren) een duidelijke plaats hebben.

 • Het besluit van de Raad van Toezicht wordt genomen mede op basis van de steun van het management, de OR en de meest betrokken wethouders van gemeenten.

 • De implementatie voorziet in een traject van 1,5 jaar. Op basis van de logica van de planning & control cyclus van de organisatie wordt werkende weg de nieuwe organisatie ingevoerd. Management, Raad van Toezicht en Ondernemingsraad staan achter het plan. Daarmee zetten ze een duidelijk accent van inhoudelijke passie en toegenomen eigen professionele verantwoordelijkheid voor de regio.

 • De organisatie zet het vakmanschap en de liefde voor kunsteducatie centraal. ‘Podium voor ieder talent’
  dat willen de CvK’s zijn. Vanuit het beeld dat docenten en medewerkers in hun professie prima weten wat er gedaan moet worden. Autonoom. Als echte professional. Een autonomie die ook eisen stelt: als docent heb je de plicht om te zorgen dat je ‘vol’ zit.
     
 
 

Noodzakelijke scheiding inhoudelijk gedreven ondernemers
De Raad van Commissarissen trekt de touwtjes aan. In dit traject geef ik leiding aan een aanpak die stap-voor-stap tot duidelijkheid leidt. Een pijnlijke duidelijkheid, helaas.
lees meer…

Weer winstgevend met een nieuw assortiment van vakmanschap
Deze producent was ingedut. Het kwaliteitsproduct wordt minder en minder gewaardeerd. Met als gevolg: rode cijfers. Een nieuwe strategie wordt uitgezet. Focus op waar men goed in is. Ik help bij radicale vereenvoudiging: sanering van ruim 1/3e deel van het assortiment. Dát geeft lucht. Én …. rendement.
lees meer…

Structuur voor cultureel ondernemerschap
Nu de bestuurlijke fusie achter de rug is, heeft dit centrum voor de kunsten behoefte aan een organisatiestructuur die past. Met directie, management, Raad van Toezicht en OR wordt door mij een structuur opgesteld die uitgaat van het adagium 100% professioneel.
lees meer…