Niet vechten. Niet vluchten. Vlechten!

 

Resultaat voor ú

Zoals uw organisatie haar vakkundigheid heeft, zit mijn kunde in het centraal stellen van uw specifieke situatie. En het resultaat dat noodzakelijk is. Het is mijn vak om in moeilijke situaties het juiste verband te leggen. Tussen onderwerpen & perspectieven, mensen & resultaten, processen & fasering, hulpmiddelen & aanpakken. Kortom: maatwerk voor resultaat!

Maatwerk voor resultaat in strategie ontwikkeling
Het bedenken en invoeren van een nieuwe strategie. Van nieuw beleid. Het verbeteren van de aansluiting op uw markt en het opzetten van samenwerking met anderen. Een nieuwe strategie? Ik leg mijn oor te luisteren bij uw vakmensen. Luister naar en voel hun passie. En daag ze uit. Ik betrek direct de klant en ga met klantacties aan de slag. Want in de verbinding van vakmanschap met klanten ligt de kern van toegevoegde waarde. De kern van binding en tevredenheid.

Maatwerk voor resultaat bij organisatie inrichting
Het structureren en besturen van uw organisatie. Het vaststellen en doorvoeren van efficiency verbeteringen. Een andere sturing? Door een sluitende begroting op te stellen maak ik sturingsprincipes direct concreet. Met uw medewerkers ga ik bedrijfsprocessen door en kom ik tot substantiële verbetering en verandering. Want vakmensen waarderen transparantie. Duidelijkheid die hun vak centraal stelt. Helderheid die ze niet overkomt, maar waar ze deelgenoot van zijn.

Maatwerk voor resultaat in professionalisering
Het vergroten van de professionaliteit binnen uw organisatie. Het vormgeven aan persoonlijke groei & ontwikkeling. Nieuwe vaardigheden? In ‘ateliers’ testen we nieuw gedrag uit. Ik stuur bewust op energie, geef constructieve feed-back en schroom niet blokkades aan te pakken. Want een vak leer je door te doen. En gewoonte gedrag van vandaag is hét aangrijpingspunt voor de buitengewone resultaten van morgen.

 
 

Ik focus mij op vraagstukken uit uw praktijk. Het zijn thema’s die mij nauw aan het hart liggen.

Strategie ontwikkeling

Nieuwe en betere resultaten door vereenvoudiging en de kern van vakmanschap te omarmen
Het opzetten en begeleiden van nieuwe markt-initiatieven (venturing)
Nieuwbouw ontwikkelen & realiseren: concept & resultaat i.p.v. ‘stenen stapelen’

Organisatie inrichting

Een organisatie structuur voor vakmanschap
Het inrichten van toezicht en planning & control
De tering naar de nering zetten en het realiseren van efficiency doorbraken

Professionalisering

Vormgeven aan ondernemerschap van vakmensen (coaching)
Het ontwikkelen en uitvoeren van professionaliseringstrajecten
Inspiratie dagen voor verbinding en beleid.

Vaak is er een unieke combinatie. Voor een goed resultaat stem ik mijn rol zorgvuldig af. Variërend van adviseur tot coach en van project- tot en met interim-manager.